Váš systém pro výměnu bannerů

 
 
 
 
 

Stručný návod, základní pojmy

 

Náš systém můžete využít pro prezentování své webové stránky případně jiné nabídky či myšlenky formou reklamních bannerů umísťovaných na stránkách dalších partnerů. Bannery budou na stránky umísťovány za kredity, které získáte výměnou, čili za to, že necháte na své stránce zobrazovat bannery dalších účastníků. Tím vlastně získáte skvělou propagaci své stránky zcela zdarma.

Je ale také možné nakoupit si kredity za hotové a nechat si zobrazovat bannery aniž byste ostatním účastníkům nabízeli prostor na svém webu pro jejich bannery.

Jak využívat náš systém

1. Nejprve je potřeba se zaregistrovat
Registrací si zpřístupníte služby, které náš systém nabízí. Ihned vám bude vytvořen účet, na který dostanete jako dárek 500 kreditů * na rozjezd svých aktivit. (* v případě probíhající akce i více)

2. Nahrejte do systému své bannery
Předem jste si vytvořili nebo nechali vytvořit banner (bannery), kterým chcete prezentovat svou stránku (nabídku, myšlenku) na stránkách jiných uživatelů. Banner nahrajete do systému a nastavíte u něj některé povinné parametry. Náš technik je ověří a banner zaktivuje.

3. Přihlaste svou webovou stránku a nastavte její parametry
Systém potřebuje znát adresu (adresy) vaší webové stránky ze dvou důvodů. Jednak proto, že na ni bude odkazovat vaše reklama, takže se na stránku dostanou návštěvníci po kliknutí na banner. Adresa stránky je také potřeba tehdy, pokud na ní vytvoříte prostor pro zobrazování cizích bannerů na výměnu.

V obou případech je potřeba uvést zaměření stránky, aby systém věděl, kam umisťovat vaše nebo cizí bannery, aby bylo dosaženo vyššího procenta prokliků.

4. Vytvořte si v systému svou kampaň (kampaně) a nastavte její parametry
Kampaň určuje strategii, kterou chcete svou stránku propagovat (kdy začne a kdy má skončit, kolik hodláte utratit kreditů, na jakých stránkách chcete / nechcete, aby se bannery zobrazovaly).

Po aktivaci kampaně se začnou automaticky zobrazovat bannery dle nastavených parametrů.

5. Pokud chcete, vytvořte na svém webu prostor pro zobrazování cizích bannerů na výměnu a přihlaste jej
Prostor je to, co vám bude vydělávat kredity na vlastní kampaň. Přitom si můžete zvolit, jakou reklamu na své stránce chcete / nechcete trpět.

Po ověření naším technikem se na vašem webu začnou zobrazovat bannery jiných účastníků a na váš účet se budou připisovat kredity.

6. Pro maximální zjednodušení můžete namísto předchozích kroků 2 až 5 využít v menu volbu Rychlé nastavení výměny, která vás provede všemi kroky nastavení.

7. Průběžně můžete sledovat stav svého kreditního konta, popřípadě další ukazatele systému
Kdykoliv můžete své kampaně, bannery, weby i prostory upravit podle potřeby.

Některé základní pojmy

Banner
Reklamní proužek. Většinou svislý nebo vodorovný obdélníkový obrázek přidávaný okolo nebo přímo do obsahu webové stránky. Na banner může návštěvník stránky kliknout a dostat se tak v novém okně na propagovaný web.

Namísto odkazu na webovou stránku můžou být některé bannery nasměrované do poštovního klienta pro odeslání e-mailu zadavateli reklamy (tzv. e-mailová nabídka), popřípadě nemusí být nastaven žádný odkaz, pokud chce zadavatel pouze něco sdělit samotným bannerem (sdělení, plakát).

Kredit
Virtuální měna. Za zobrazení svého banneru na cizím webu platí uživatel určitý počet kreditů. Množství závisí na velikosti banneru a poloze na stránce (viditelný - v horní části stránky, jiný - kdekoliv jinde na stránce). Množství kreditů lze zjistit v přehledu používaných formátů.

Z kreditů, které zaplatí vlastník banneru za zobrazení, dostává majitel stránky, na které se banner zobrazil, 90 %. Čtyři procenta získává ten, kdo uživatele do systému přivedl (tzv. sponzor) a šest procent si ponechává samotný systém na vlastní udržování chodu.

Po registraci dostává každý nový účastník kredity do začátků. Další kredity je možné získávat zobrazováním bannerů na své stránce, popřípadě se dají další kredity dokoupit za hotové - buď v aukci od jiného uživatele nebo přímo od systému.

Kampaň
Nastavená pravidla pro zobrazování banneru. V systému můžete mít vložen libovolný počet bannerů (doporučujeme různé velikosti). Pro každý z nich vytvoříte kampaň, ve které určíte parametry zobrazování (trvání kampaně od/do, množství kreditů, typy stránek, na kterých chcete / nechcete banner zobrazovat. Jakmile si některá stránka vyžádá banner, systém vyhledá ten nejvhodnější podle zadání kampaně a zobrazí jej.

Prostor
Místo, rezervované na webové stránce pro určitý formát banneru. Jakmile si nějaký návštěvník webu nechá zobrazit konkrétní stránku, stránka si vyžádá od systému přidělení vhodného banneru. Ten se potom zobrazí v příslušném místě. Při registraci prostoru systém vytvoří HTML kód, který autor webové stránky jednoduše vloží do příslušného místa v kódu webové strany.

Proklik
Situace, kdy návštěvník stránky shledá váš banner zajímavý, klikne na něj a navštíví tak vaši stránku. Této situaci se snaží náš systém pomoci vyšší relevancí bannerů, tedy tím, že jsou bannery přednostně zobrazovány na stránkách podobného zaměření, jako je ta vaše. Při výběru takového prostoru pro vaši kampaň se systém orientuje podle nastavených zaměření a omezení. Proto je žádoucí, aby každý partner systému nastavil pro své weby zaměření a omezení co možná nejpřesněji.

Omezení
Lze nastavit u každého webu. Má dvě funkce. Omezením jednak vylučujete určité bannery, které se tak nesmějí na vašem webu zobrazovat (často to bývá např. erotika). Zároveň ale také vylučujete, aby se váš banner mohl zobrazovat na stránkách takto vyloučeného zaměření.

Pozor! Pokud tedy nastavíte velký počet omezení, nemusí systém vždy najít vhodný prostor pro zobrazení vašeho banneru, ale také nemusí najít vhodný banner pro zobrazení na vašem webu. V takovém případě v daném prostoru zobrazí náhradní banner systému.

Zaměření
Nastavuje se u každého webu či nabídky. Zaměření má vliv na bannery, které se na stránce budou zobrazovat i na weby, na kterých se objeví váš banner. Proto je žádoucí nastavit co nejzodpovědněji.

Náhradní banner
V případě, že systém nenajde vhodný banner pro zobrazení na vašem webu, zobrazí místo něj vlastní banner. Za něj se vám sice nepřipočítají kredity, ale můžete pomocí něj získat nového partnera a trvale získávat kredity z jeho aktivit. Více v Pravidlech pro uživatele.

Sponzor
Toto označení přebíráme z obchodního modelu MLM, nebo-li multi-level marketingu. Vaším sponzorem je člověk, který vás do systému přivedl. Vy sami se můžete stát sponzorem tak, že o našem systému řeknete svým známým, a oni vás při registraci uvedou jako svůj kontakt. Sponzorem se ale můžete stát i pasivně jen tím, že se nový uživatel do systému registruje přes odkaz Váš systém pro výměnu bannerů zobrazovaný pod některými bannery, popřípadě přes náhradní banner na vašem webu. Sponzor dostává trvale určitou odměnu v kreditech z aktivit takto získaných svých partnerů.