Váš systém pro výměnu bannerů

 
 
 
 
 

Etický kodex partnera

 

Úvodem

Všem partnerům systému jde o stejnou věc. Všichni si přejí co nejlevněji propagovat své webové stránky nebo své myšlenky formou reklamních bannerů umísťovaných na webových stránkách jiných partnerů.

Využívání systému

Každý partner má právo využívat systém zcela zdarma (*) a bez dalších omezení, pokud dodržuje tento etický kodex.

Každý partner se ztotožňuje se základními pravidly fair-play a bezvýhradně je dodržuje.

Partner se snaží vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškozovat jeho dobré jméno, dobré jméno dalších partnerů systému, popřípadě dobré jméno systému výměny či jeho provozovatele.

Partner informuje provozovatele systému, pokud zjistí, že je tento etický kodex v některém směru porušován.

Získávání kreditů

Partner nenechává načítat své kredity jiným způsobem než klasickou cestou, tedy tak, že jeho stránku skutečně otevře nějaký návštěvník, který uvidí i zobrazený banner s reklamou.

Partner rozhodně nepoužívá žádné technické ani softwarové prostředky (roboty) pro generování kreditů ani neinstaluje na svou stránku automatické znovunačítání (refresh), popřípadě podobné praktiky.

Partner se nesnaží získávat kredity osobním otvíráním své vlastní webové stránky, ani k takové činnosti nedomlouvá placenou či neplacenou spolupráci s dalšími osobami. (Není samozřejmě zakázáno, aby partner svou stránku navštívil, nicméně za její zobrazení dostávat kredity nemůže.)

Partner nerozesílá nevyžádanou poštu a ani jinak neobtěžuje hromadně cizí kontakty, které odněkud získal, ale jinak je nezná.

Pravdivost informací

Partner uvádí pravdivě informace o sobě vyžadované při registraci, popřípadě při komunikaci se zástupcem systému.

Partner povinně uvádí pravdivé informace o svých stránkách, bannerech, kampaních a prostorech, zejména informace o jejich zaměření. Po aktivaci nemění významné parametry, které byly kontrolovány technikem (například neumisťuje vygenerovaný HTML kód na jinou webovou stránku, než pro kterou byl aktivován, nemění pozici prostoru na stránce apod.).

Závěrem

Při porušování etického kodexu může být partner postižen odebráním neoprávněně získaných kreditů, odebráním vazeb na získané partnery, popřípadě mu může být zrušeno bez náhrady partnerství v systému.

PDF verze tohoto textu ke stažení zde.

 

_____________________________________________________________________________________________

(*) samozřejmě pokud se nerozhodne k nákupu kreditů za hotové