Váš systém pro výměnu bannerů

 
 
 
 
 

Kampaně, bannery

 

Kampaně

Nastavení základních parametrů zobrazování bannerů (jaký banner se má zobrazovat, na jakých stránkách ano a na jakých ne, na jakou adresu má směřovat odkaz, od kdy do kdy má zobrazování probíhat a kolik je celkově možno utratit kreditů) se nazývá kampaň.

Každý partner si může vytvořit neomezené množství kampaní (můžou být i pro různé weby). Každá kampaň má nastavené parametry nezávisle na ostatních. Parametry kampaní jdou bez omezení průběžně měnit. Kampaň jde pozastavit a kdykoliv znovu spustit apod.

Tip: Zkuste si pro jednu stránku nastavit více kampaní s různými formáty bannerů. Informace o vaší stránce pak má možnost dostat se na větší počet webů.

Podrobné nastavení kampaně

Při vytváření nové kampaně je potřeba zvolit její název. Ten plní funkci čistě rozlišovací a nemá žádný vliv na chod kampaně.

Důležitým parametrem je ale banner, který se bude v kampani zobrazovat. Ten lze vybrat pouze ze seznamu již dříve vložených bannerů. Je tedy potřeba nejprve vložit banner a potom teprve vytvářet kampaň.

Neméně důležitým parametrem kampaně je adresa, na kterou má banner odkazovat.
Adresa může být webová - návštěvník se po kliknutí na banner dostane na příslušnou webovou adresu v novém okně,
adresa může být e-mailová - návštěvník má možnost napsat e-mail (tzv. e-mailová nabídka) nebo
adresa není zadaná - na banner nelze kliknout (tzv. sdělení, plakát).
Podobně jako bannery, tak i webové nebo e-mailové adresy se vybírají ze seznamu předem vložených adres.

Poznámky k nastavení webových a e-mailových adres najdete v menu Návody, vysvětlivky - Webové a e-mailové adresy.

Název kampaně, banner a odkaz nejdou po vložení kampaně měnit. Pokud je to nutné, je potřeba kampaň zrušit a založit novou s jinými údaji.

Dalšími parametry jsou údaje o začátku a konci kampaně. Pokud nebude zadán začátek kampaně, spustí se kampaň okamžitě po aktivaci. Pokud nebude zadán konec, poběží kampaň trvale (pokud bude mít dostatek kreditů) dokud nebude zrušena ručně.

Důležitým parametrem je také počet kreditů, které mají být vyhrazeny pro kampaň. Tyto kredity se odečtou ze základního (hlavního) uživatelského konta a převedou se na konto kampaně. (V případě zrušení kampaně dojde k vrácení kreditů zpět na základní konto.)

Pokud se má konto kampaně navyšovat o vydělané kredity za zobrazování cizích bannerů, je potřeba nastavit počet procent, která mají být z vydělaného množství na kampaň převáděna. Toto nastavení se ale provádí v menu Kredity

Bannery

Před vytvářením Kampaně je potřeba mít připravený a nahraný banner (bannery).

Příprava banneru

Přípravu a tvorbu banneru nepodceňte. Jen zajímavý a poutavý banner přiměje návštěvníka, aby na něj klikl a na váš web nebo vaši nabídku se podíval. Rozhodně je tedy dobré vědět alespoň minimum o rastrové grafice, volbě vhodného formátu obrázku a jeho optimalizaci. Případně svěřte vytvoření banneru odborníkům nebo alespoň kamarádovi, který má odpovídající znalosti.

Banner musí splňovat tyto podmínky:
- musí jít o obrázek typu jpg, gif nebo png, jiné možnosti systém neakceptuje,
- banner musí mít přesné rozměry některého z používaných formátů (viz menu Návody, vysvětlivky - Formáty používaných bannerů),
- velikostí v paměti se banner musí vejít do maximální velikosti (viz totéž menu) příslušného formátu.

Vložení banneru

K samotnému vložení banneru slouží jednoduchý formulář v menu Bannery. Pomocí něj lze vložit jen obrázek přesných rozměrů a správného formátu. Každý úspěšně vložený banner se zobrazuje v tabulce, ve které jsou uvedeny i další parametry s bannerem spojené.

Stav banneru může nabývat těchto možností:
- vložený (je třeba doplnit jeho vlastnosti)
- doplněný (čeká na aktivaci)
- aktivní (banner, který může být zobrazován na webech)
Pokud se banner neúčastní žádné kampaně, je možné jej ze systému odstranit.

Aby mohl být banner zaktivován, je potřeba u něj doplnit jeho vlastnosti.

Doplňující vlastnosti, které je potřeba u bannerů uvést

Je banner pohyblivý?
Tato informace je důležitá proto, že někteří partneři systému (majitelé webů) nechtějí, aby se na jejich stránkách něco hýbalo nebo blikalo apod., protože by to mohlo rozptylovat návštěvníky stránky. Příkladem je třeba stránka s on-line luštěním sudoku, kde se návštěvníci musí soustředit. Náš systém tedy, v případě požadavku ze strany majitele, bude dodávat pouze bannery, které nejsou pohyblivé.

Obsahuje banner nahotu, erotiku, sex?
Není samozřejmě zakázané, aby tomu tak bylo. Je ale potřeba tuto informaci u banneru doplnit, aby mohl být zobrazován pouze na těch stránkách, kde to jejich majitelům nevadí. Při posuzování obsahu banneru můžete samozřejmě být někdy na vážkách, zda ano či ne. Rozhodující slovo bude mít náš technik při aktivaci banneru.
(V každém případě si ale buďte vědomi toho, že uvádíte informace o banneru a ne o stránce, na kterou bude banner odkazovat. Rozhodně je tedy potřeba zvolit 'ano' u banneru, na kterém je polonahá slečna, i kdyby nabízela slevu na mobilní telefon a banner odkazoval na stránku o mobilech.)

Má banner náboženský charakter?
Pokud banner obsahuje náboženské symboly, slova, obrázky staveb, náboženských činovníků, míst apod., je potřeba to uvést.

Je banner zaměřen politicky?
Pokud banner obsahuje politickou propagaci, názvy politických stran, hnutí apod., je potřeba to uvést.

Je banner jinak problematický?
Pokud banner zobrazuje prvky, které by majitelům stránek mohly při jeho zobrazení vadit, je potřeba to vyznačit. Jedná se zejména o násilí, drogy, warez, hnutí a skupiny směřující proti lidskosti, k potlačování práv a svobod atd.
(Jde tedy například o záběry z bojů, zbraně, obrázek konopí, hákové kříže, nabídka stahování software apod. Je toho docela dost, ale předpokládám, že si rozumíme.)
A ještě jednou - V našem systému nejsou takové bannery zakázané (pokud teda jinak neodporují zákonům v EU), jenom je potřeba je označit, aby se zobrazovaly pouze tam, kde to majitelům stránek nevadí.

 

Označení banneru jako pohyblivého, erotického, náboženského, politického či problematického nemá žádný vliv na jeho aktivaci. Při aktivaci se kontroluje pouze správnost udaných doplňkových informací. Sami majitelé webových stránek se rozhodnou, zda na své stránce takové bannery chtějí nebo ne. Všechny zkontrolované bannery tedy budou aktivovány, pokud neodporují zákonům platným v EU.