Váš systém pro výměnu bannerů

 
 
 
 
 

Kredity a práce s nimi

 

Pro zajištění "spravedlivé" výměny bannerů mezi partnery slouží kredity. Ty můžeme chápat jako jakousi vnitřní virtuální měnu.

Princip je jednoduchý. Za zobrazování svých bannerů na stránkách jiných partnerů se vám z vašeho účtu kredity odečítají. Za zobrazování bannerů jiných partnerů na vašich stránkách se kredity na váš účet přičítají.

Cílem bannerové výměny je nechávat si zobrazovat svoje bannery u partnerů a současně partnerské bannery zase u sebe a tím využít de facto výhodné služby zdarma.

Co je dobré o kreditech vědět

Kolik se platí za zobrazení banneru?

Náš systém umožňuje pracovat s více formáty bannerů. Jednotlivé formáty jsou různě velké a zabírají tak na stránce více či méně místa. Podle toho je také stanoveno, kolik kreditů "stojí" který banner. Přesnou informaci o počtu kreditů naleznete v menu Návody, vysvětlivky - Formáty používaných bannerů.

Cenu za zobrazení banneru ovlivňuje také umístění banneru na stránce.
Buď je banner v pozici viditelné (po načtení stránky je hned vidět bez nutnosti rolovat dolů) nebo v pozici jiné, kdy většinou není bez rolování celý vidět. Cena za baner v jiné pozici je poloviční oproti ceně v pozici viditelné.

Výměnný poměr

Aby mohl systém fungovat, není možné, aby partner dostal za zobrazení banneru na své stránce stejný počet kreditů, které za zobrazení onoho banneru jeho majitel platí. V praxi se dosahuje nejčastěji poměru 9:10. To znamená, že za zobrazení banneru na své stránce získáte např. 0,9 kreditu, a za zobrazení svého banneru stejné velikosti na cizí stránce zaplatíte 1 kredit.

Část kreditů, které takto systém získá, jde na další provoz samotného výměnného systému (např. na úvodní kredity pro nově registrované, různé bonusy a akce) a část můžete získat i vy jako tzv. zpětný bonus při získání nového zájemce o výměnu bannerů.

Kreditní konto

Vše okolo konta asi nejlépe vystihuje obrázek.

Každý partner má vytvořeno své základní (hlavní, spořicí) konto (červená barva). Na ně při registraci dostane do začátků 500 kreditů darem.

Při vytvoření kampaně (zelená barva) na ni převádíte ze svého základního konta zvolený počet kreditů. Z těch se potom odečítá za zobrazení příslušného banneru.

Při vytvoření aukce (žlutá barva) se převede počet kreditů, které chcete prodat, opět mimo hlavní konto.

Při zisku kreditů za zobrazení cizího banneru na své stránce se tyto kredity rozdělí mezi základní (spořicí) konto a konta jednotlivých kampaní dle zvolených procent. Můžete tedy nasměrovat všechny vydělávané kredity ihned zpět do kampaně, anebo naopak je neutrácet a spořit je pro budoucí kampaň na základním kontě.

Možnost nákupu a prodeje kreditů

Běžně stačí úvodní kredity + kredity získávané za zobrazování bannerů na propagaci vlastní stránky či myšlenky. Přesto existuje možnost nákupu dalších kreditů pro účinnější podporu vlastních kampaní, popřípadě prodeje kreditů přebytečných.

Zisk kreditů dárkovým poukazem

V rámci akce nebo soutěže vypsané systémem můžete obdržet dárkový kód. Ten pak pomocí jednoduchého formuláře v menu Kredity můžete proměnit na určený počet kreditů. Ty budou okamžitě připsaány na vaše základní konto.
(Každý dárkový kód je jednorázový a vázaný na konkrétního partnera systému a dobu použití.)

Nákup kreditů od systému

Pokud vlastníte stránku s nízkou návštěvností, získáváte na začátku málo kreditů ze zobrazované reklamy a tak můžete svou stránku propagovat jen omezeně. Proto se mnohdy, zejména na začátku, jeví jako výhodné si nějaké kredity dokoupit.

Kredity lze nakoupit přímo od systému.
Výhodou je stálá nabídka, pevně stanovené ceny, rychlejší připsání na konto a samozřejmostí daňový doklad o nákupu včetně možného odpočtu DPH, pokud jste plátci.
Kredity lze nakupovat v menu Kredity za cenu již od 100,- Kč (121,- Kč včetně DPH). Při nákupu většího množství kreditů za velmi výhodné ceny (1 kredit již za 3 haléře).

Nákup a prodej kreditů pomocí aukce

Pokud se vám na kontě budou hromadit kredity, můžete je nabídnout v aukci jiným účastníkům systému.

Zájemce, který chce kredity odkoupit, si v menu Aukce vybere příslušný prodávaný balíček, zarezervuje a zaplatí domluvenou částku přímo vám na vaše konto. Vy potom jen odsouhlasíte, že platba přišla a systém kredity převede na jeho konto.

Výhody: sami si určujete prodejní cenu i nabízené množství (minimum 500 kreditů). Nevýhody: placení a vystavení dokladů řeší prodávající a kupující spolu mimo systém. Kredity jsou na konto převedeny až ve chvíli, kdy prodávající potvrdí převzetí peněz.

Kredity, které dostane uživatel zdarma při registraci, nelze v aukci prodávat.

Aukční poplatek

Při vytvoření aukce je účtován aukční poplatek, který činí 10 kreditů za jednotlivou aukci + 1 % z nabízeného počtu kreditů.
Příklad 1: Nabízíte 500 kreditů, poplatek dělá 10 kreditů (paušál) + 5 kreditů (1 % z 500), čili 15 kreditů.
Příklad 2: Nabízíte 5 000 kreditů, poplatek dělá 10 kreditů + 50 kreditů, čili celkem 60 kreditů.
Z konta vám tedy bude celkem odečteno v prvním případě 515 kreditů, ve druhém 5 060 kreditů. Kupující žádný aukční poplatek neplatí.

Pokud nebude aukce zakončena prodejem kreditů (nedostatečná poptávka, zrušení aukce), budou kredity převedeny zpět na hlavní konto včetně aukčního poplatku.

Průběh aukce

Partner, který má přebytek kreditů, vytvoří aukční nabídku. Zvolí nabízený počet kreditů a požadovanou cenu. Aukce není časově omezena, pokud ji zadavatel nezruší, je ukončena prodejem.

Při větším množství nabízených kreditů může být výhodné rozdělit je do více samostatných nabídek (lépe se prodají).

Po zadání aukce je nabídnuté množství kreditů převedeno z uživatelského konta na konto aukce. Z konta je také odečten aukční poplatek.

Zájemce o nákup kreditů si vybere z nabízených aukcí a potvrdí úmysl si ji koupit příslušným odkazem v seznamu. Aukce se potom ostatním jeví jako rezervovaná. Zájemce pak musí neprodleně zaslat peníze na příslušné konto.
Jakmile se platba objeví na kontě, zadavatel potvrzuje její přijetí v tabulce aukcí.
Následně systém převede zakoupené kredity na konto kupujícího.

Prodávající a kupující mezi sebou vyřídí příslušný daňový doklad.