Váš systém pro výměnu bannerů

 
 
 
 
 

Prostory pro zobrazení bannerů

 

Prostorem se myslí místo na webové stránce, které je "rezervováno" pro zobrazení reklamního banneru. V příslušném místě se do HTML kódu webové stránky vloží krátký kód vygenerovaný systémem. Ten se potom již postará jak o vytvoření potřebného místa pro banner, načtení banneru na výměnu ze serveru i jeho zobrazení na stránce.

Základní pravidlo

Systém rozhodně nechce, aby byly za účelem "rýžování kreditů" vytvářeny jednoúčelové stránky obsahující velké množství bannerů. Proto naše pravidla stanovují, že se na jedné webové stránce (ve stejné chvíli) mohou vyskytovat maximálně dva bannery našeho systému na výměnu a navíc pouze jeden z nich může být v libovolné pozici, druhý musí být již v pozici viditelné.

Navíc platí, že pokud na stránce používáte i další reklamu (bannery, texty nebo jiný druh), může být celkový počet takových reklam včetně bannerů našeho systémů maximálně tři.

Výše popsaná pravidla jsou průběžně namátkou kontrolována a při zjištění jejich porušení budou vyvozeny přísné závěry.

Partner, který chce na své stránce nechat zobrazovat bannery na výměnu, musí v systému zamýšlený prostor zaregistrovat. To znamená stanovit jeho základní parametry. Vygenerovaný kód podle těchto parametrů je nutno umístit pouze na stránku a do příslušného místa, pro které byl kód vygenerován. Rozhodně není přípustné kód přesouvat na jinou stránku nebo do jiného místa.

Vložení nového prostoru

Tato činnost obsahuje dva na sebe navazující kroky.
Prvním je vložení (registrace) prostoru do systému a vygenerování HTML kódu pro vložení do kódu stránky.
Druhým je potom umístění vygenerovaného kódu do své stránky.

Při vkládání prostoru do databáze je potřeba určit následující parametry:

Parametry, které později nelze měnit

Název prostoru
Pro systém nemá žádnou funkci. Slouží jen pro rozpoznání konkrétního prostoru v seznamu svých registrovaných prostorů a pro rozpoznání v samotném kódu stránky.

Adresa webové stránky
Určuje, na které webové stránce bude prostor umístěn. Adresa musí být předem vložena v menu Webové adresy. (Protože jsou u takto vložené adresy webové stránky nastaveny zaměření a omezení, platí tohle nastavení i pro prostor. Systém tedy bude přidělovat bannery na výměnu právě podle těchto nastavení).

Pozice prostoru na stránce
Protože je dost důležité, jestli banner uvidí návštěvník stránky vždy nebo jen tehdy, když odroluje obsah stránky níž, platí systém za zobrazení banneru i rozdílné množství kreditů. Je tedy potřeba správně nastavit pozici buď jako viditelnou nebo jinou ("neviditelnou"). Viditelná pozice je přesně stanovena tak, že banner musí být po načtení stránky viditelný bez rolování stránky celý na obrazovce v rozlišení 1 024 × 768 bodů.

Pouze u vysokých svislých bannerů (Skyscrapper a Wide Skyscrapper s výškou 600 bodů) platí, že za stejných podmínek musí být vidět alespoň polovina jejich výšky. Pokud takové kritérium není splněno, je třeba pozici označit jako jinou (libovolnou).

Nastavení barev

Barva pozadí
je potřeba ji nastavit podle barvy pozadí stránky v místě, kde přesně prostor bude umístěn. Pak bude v daném umístění vidět jen samotný banner bez případných jinak barevných orámování.

Barva písma
tuhle barvu je potřeba nastavit kontrastně k barvě pozadí. Pod některými bannery se zobrazuje text Váš systém pro výměnu bannerů, který tak bude dobře viditelný.

Další volby - zaškrtávací políčka

Pohyblivý banner
volíte, zda chcete, aby se na vaší stránce v prostoru zobrazovaly i bannery, které jsou pohyblivé (animované). Pokud nezaškrtnete, nebude na vaši stránku systém takové bannery posílat.

Náhradní bannery

Někdy se může stát, že v systému nebude k dispozici žádný banner, který by splňoval všechny podmínky pro zobrazení na vaší stránce. Potom systému nezbude nic jiného, než zobrazit banner náhradní. Zde tedy volíte, jaký druh náhradního banneru se může zobrazovat.

Bannery jiných velikostí
v prostoru se mohou zobrazovat menší bannery (vejdou se do vyhrazeného prostoru). Za takové bannery dostáváte kredity podle jejich skutečné velikosti.

Náhradní banner systému
v prostoru se zobrazuje banner s odkazem na stránku systému. Za tento banner nedostáváte žádné kredity, ale systém díky němu může získat nového partnera. Vy potom budete díky tomu dostávat od systému určité procento kreditů, které on vydělá na výměnách bannerů. Více v menu Pravidla, návody - Sponzorský program.

Pozice, barvy, pohyblivost a nahradní bannery je možné později kdykoliv měnit. Při změně pozice z libovolné na viditelnou je potřeba nová aktivace naším technikem, při jiných úpravách parametrů nová aktivace potřebná není.