Váš systém pro výměnu bannerů

 
 
 
 
 

Webové a e-mailové adresy

 

Odkaz - vysvětlení pojmu

Při vytváření kampaní nebo prostorů potřebuje systém pracovat s odkazy. V případě kampaní jde o webovou adresu, na kterou se návštěvník po kliknutí na banner dostane. V případě, že kampaň je e-mailová nabídka, je odkazem e-mailová adresa. V případě prostorů jde o webovou adresu, na které je daný prostor vytvořen.

Ať už při vytváření kampaně nebo při vytváření prostoru je vždy potřeba mít již předem vloženou příslušnou webovou nebo e-mailovou adresu.

Spolu s adresu jsou uloženy i další informace o zaměření nebo omezení stránky nabo nabídky.

Webové adresy

Přehled existujících adres

Přehlednou tabulku se seznamem vložených webových adres najdete v menu Webové adresy. V ní najdete i aktuální nastavení adresy a všechny informace potřebné k dalším úpravám.

Vložení nové webové adresy

Formulář pro vložení nové webové adresy najdete v menu Webové adresy pod odkazem Vložit novou adresu.

Samotnou webovou adresu je potřeba zadat včetně úvodního http:// (případně https:// nebo podobně).
Zejména pro potřeby odkazu z banneru se může hodit možnost vložit adresu včetně dalších parametrů
(např. http://www.mojestranka.cz/?partner=a23, kterou pak eventuálně dokážete rozlišit, odkud na vaši stránku návštěvníci přicházejí).

Kromě adresy samotné je potřeba vložit i povinnou charakteristiku (zaměření) webové stránky. Povinná charakteristika se týká zaměření, které by některým partnerům mohlo vadit. Pokud se tedy stránka týká erotiky nebo sexu, politiky, náboženství nebo warezu, je povinné to vyznačit. Informaci lze vložit i později, popřípadě ji upraví technik při zaktivování adresy pro systém.

Adresa bude v systému uložena a její stav nastaven na vložená.

Takovou adresu je možné již použít pro nastavení kampaně nebo prostoru. Ty ale mohou být zaktivovány teprve až i webová adresa splní všechny náležitosti pro aktivaci.

Nastavení zaměření a omezení stránky

Dalším krokem je nastavení zaměření, případně omezení stránky. (Nastavuje se odkazem v souhrnné tabulce.)
Nastavení určuje kategorie, do kterých je možno stránku zařadit. Určuje tedy, čím se daná stránka zabývá. Zařazení do kategorií je velmi subjektivní, doporučujeme je ale nastavit co nejpečlivěji. Bannery odkazující na vaši stránku budou v rámci možností zobrazovány přednostně na stránkách podobného zaměření, kde je větší šance, že banner návštěvníka zaujme.

Pokud ještě není adresa aktivována, je možné v rámci zaměření nastavovat i ony výšeuvedené povinné charakteristiky. Teprve po kontrole a aktivaci se již povinné charakteristiky nedají měnit.

U webové stránky je povinné nastavit alespoň jeden druh zaměření.

Nastavené omezení určuje, jaké cizí stránky odmítáte na své stránce pomocí bannerů propagovat. Zároveň tím také určujete, že nechcete, aby se váš banner objevoval na stránkách takového zaměření.
(Příklad: Máte stránku zaměřenou na děti. Z pochopitelných důvodů nastavíte omezení Erotika a sex. Tím bude zablokováno, aby se na vaší stránce (pokud na ní vytvoříte prostor) objevovaly bannery obsahující erotické motivy a nebo bannery odkazující na stránku se zaměřením Erotika a sex. Zároveň je ale také zablokováno zobrazovaní bannerů s odkazem na vaši stránku na stránkách se zaměřením Erotika a sex.)

Dejte si ale pozor na zbytečná omezování stránky. Systém potom nemusí být schopen najít vhodný banner, který by se na vaší stránce mohl objevit.

Z principu věci vyplývá, že není možné současně u stránky nastavit zaměření i omezení na stejnou oblast. Pokud tedy již má stránka nějaké zaměření nastaveno, nezobrazuje se stejná volba v seznamu možných omezení a naopak.

Po nastavení alespoň jednoho zaměření a kontrole technikem je adresa zaktivována. I u aktivované adresy je možné zaměření případně omezení i nadále upravovat (kromě těch čtyř povinně přiznávaných).

Zrušení webové adresy

V případě, že je potřeba adresu zrušit (smazat), je to možné provést odkazem v souhrnné tabulce, ale jen v případě, že adresa není použita ani v rámci kampaně ani v rámci prostoru.

E-mailové adresy

Přehled existujících adres

Přehlednou tabulku se seznamem vložených e-mailových adres najdete v menu E-mailové nabídky. Téměř vše, co bylo výše napsáno o webových adresách, platí i pro adresy e-mailové. Uvádím tedy jen rozdíly.

Vložení nové e-mailové adresy

Při vkládání e-mailové adresy se vkládá jen samotná adresa (celá, včetně zavináče a názvu serveru za ním). Nepřidává se na začátek žádné http:// ani mailto: ani žádné parametry na konec adresy.

E-mailová adresa se potvrzuje, to znamená, že po jejím vložení zašle systém na tuto adresu e-mailovou zprávu s kódem. Ten je třeba zadat do formuláře a dokončit tak vkládání adresy.

Nastavení zaměření e-mailové nabídky

V této části se nenastavuje zaměření samotné e-mailové schránky, ale nabídky, která bude pomocí bannerů propagována. Opět platí nutnost mít nastavené alespoň jedno zaměření.
U e-mailové nabídky se nenastavují omezení.