Váš systém pro výměnu bannerů

 
 
 
 
 

Aukce

 

Aukce představují jedinou možnost nákupu a prodeje kreditů jednotlivých partnerů mezi sebou. Každý, kdo má přebytečné kredity, je může nabídnout za cenu, kterou si sám stanoví, a každý, kdo má potřebu si kredity odkoupit (a nechce je kupovat přímo od systému), to může učinit právě pomocí menu Aukce.

Pokud chcete využívat možnosti aukcí, musíte počítat s tím, že pokud vložíte aukci anebo pokud projevíte o nějakou nabídku zájem, bude se v tabulce zobrazovat vaše uživatelské jméno a vaše e-mailová adresa.

Do aukce není možno vložit kredity, které jste dostali od systému při registraci jako dárek.

Obsah menu Aukce se rozpadá na dvě části:
- tabulka s přehledem vlastních nabídek,
- tabulka všech ostatních aktuálních aukcí.

Vložení vlastní aukce

Systém vám umožní vložit novou vlastní aukci, pokud splňujete dvě podmínky:
1. máte na kontě alespoň 500 kreditů (+ pár drobných na aukční poplatek),
2. mezi registračními údaji máte vloženo číslo svého bankovního účtu (ve formátu IBAN).

Při vkládání aukce je potřeba zadat následující parametry:

Zamýšlený objem kreditů k prodeji
V nápovědě pod formulářovou položkou je uvedeno jaké množství kreditů můžete zadat s ohledem ke stavu vašeho kreditního konta.

Koncová prodejní cena
Cena může být libovolně vysoká nebo nízká, ale musí být nenulová a uvedena v celých korunách.

Variabilní symbol
VS při platbě na váš účet uvede kupující. Vy tak potom lépe poznáte z bankovního výpisu, které peníze vám přišly a které ještě ne (třeba v případě, že se budou současně uskutečňovat dva nebo více prodejů).

Po odeslání těchto údajů bude příslušný počet kreditů z vašeho hlavního konta převeden do aukce a z hlavního konta bude odečten i aukční poplatek. Ten činí 10 kreditů pevných a 1 % z objemu prodávaných kreditů.
Poté se vaše nová aukce objeví v přehledu vašich aukcí.

Přehled aktuálních vlastních aukcí

Všechny vaše aktuální aukce jsou zobrazovány v tabulce. U každé aukce vidíte následující informace:
- objem prodávaných kreditů,
- koncovou cenu, kterou požadujete
- datum vložení aukce (mimochodem, tohle datum ostatní uživatelé nevidí)

Dále je zobrazen stav aukce. Ten nabývá dvou možností:

O aukci ještě neprojevil nikdo zájem - je aktuální
U takové aukce můžete upravovat všechny její zadané parametry nebo aukci zcela zrušit (kredity budou vráceny na hlavní konto včetně aukčního poplatku).

Aukce je rezervovaná (je u ní poznámka Zájem projevil xy)
Žádné změny již provádět nelze. Očekává se, že zájemce zašle požadovanou částku na váš účet.
Vy tedy kontrolujete svoje bankovní konto a jakmile dorazí příslušná platba, potvrdíte její přijetí kliknutím na odkaz Po zaplacení potvrdit prodej. Tím dojde přesunu kreditů na konto kupujícího a k odsunu aukce z tabulky do archivu.

Přehled všech ostatních aktuálních aukcí

Všechny aktuální akce, které vypsal někdo jiný než vy, jsou vypsány v další tabulce. U každé z nich jsou opět viditelné tytéž potřebné informace:
- objem nabízených kreditů,
- koncová cena za ně.

Dalším údajem je uživatelské jméno prodávajícího a jeho e-mailový kontakt pro případ domluvy, např. o následném daňovém dokladu při koupi.

Stav aukce může nabývat tří možností:

Aukce je aktuální
Takovou aukci nemá zatím nikdo rezervovanou a je možné ji "zamluvit" pro sebe odkazem Koupit.

Aukce je rezervovaná jiným partnerem
Někdo jiný si aukci rezervoval pro sebe a teď se čeká, až dorazí peníze na účet prodávajícího. Tato aukce bude v brzké době vypořádána a z tabulky vypadne.
Je ale (nízká) možnost, že si nákup zájemce rozmyslí a aukce se vrátí do stavu aktuální.

Aukci kupujete vy
Pokud jste si aukci rezervovali vy, najdete v tabulce údaje pro poslání platby (číslo účtu a variabilní symbol). Při posílání platby je vhodné do poznámky ještě připsat svoje uživatelské jméno.

Jakmile prodávajíci obdrží platbu na účet a potvrdí zaplacení v systému (viz předchozí tabulka), budou zakoupené kredity převedeny na vaše hlavní konto.

Prodávající a kupující se spojí pomocí e-mailu (popřípadě si poskytnou jiný kontakt) a domluví se na podrobnostech vystavení a předání účetního dokladu.