Váš systém pro výměnu bannerů

 
 
 
 
 

Sponzorský program

 

Co je sponzorský program

Pro partnery i samotný systém je výhodné, když je registrováno co nejvíce aktivních partnerů. Reklamní bannery se tak dostanou na více různých stránek a mají možnost oslovit větší okruh návštěvníků. Na společném zájmu rozšiřování partnerské základny je založen tento sponzorský program. Označení sponzor je převzato z obchodního modelu multi-level marketingu, se kterým se jistě mnozí z vás setkali, tedy stále více oblíbeného obchodního modelu s mnoha výhodami pro ty, kteří v něm pracují.

Každý, kdo získá do systému nového partnera, se stává sponzorem. Ve chvíli, kdy systém připisuje vydělané kredity na účet partnera, připíše i sponzorskou odměnu na účet sponzora. Máte tedy možnost zajistit si získáním několika nových partnerů do systému trvalý pasivní příjem kreditů.

Systém vám vyplácí 3 % z objemu kreditů, které vydělá vámi získaný partner. Navíc vám systém vyplatí i další 1 % ze všech kreditů, které získá každý nový partner získaný vaším partnerem. :-) Nejspíš budou srozumitelnější následující příklady.

Příklady

Příklad 1:

Získáte do systému partnera, který na své webové stránce vytvoří prostor pro zobrazování bannerů, a díky návštěvnosti stránky se na jeho webu během jednoho měsíce zobrazí 2 000 × výměnný banner Full Banner, za který díky reklamnímu poměru 0,9 dostane váš partner 1 800 kreditů (2 000 × 0,9 = 1 800). Tyto kredity jsou partnerovi postupně připsány na jeho konto.

Vy dostáváte z "obratu" partnera 3 %, čili 60 kreditů (1 800 × 3 % = 60). Není to možná žádný velký výbuch, ale jde o odměnu za to, že jste partnera jedenkrát získali. Tato odměna se může při opakujících se partnerových aktivitách každý měsíc opakovat. Na rozdíl od různých MLM modelů zde není potřeba se o partnera nijak starat, učit ho prodávat a motivovat atd.

Příklad 2:

Postupně během několika měsíců získáte dvacet takových partnerů (viz předchozí příklad). Navíc i každému z nich se podařilo získat nějaké další partnery. Pro jednoduchost příkladu budu počítat s deseti. Pokud každý partner v takové struktuře zobrazí na své stránce základní banner 2 000 ×, vy za každého svého partnera dostanete opět těch 60 kreditů (20 × 60 = 1 200).

Navíc dostanete ještě další 1 % z každého jejich partnera (v příkladu je jich 20 × 10 = 200, každý z nich 2 000 zobrazení banneru, čili dohromady 360 000 vydělaných kreditů). Vy z toho 1 %, čili 3 600 kreditů. Celkem tedy v tomto příkladu získáte 4 800 kreditů na své konto. Ty můžete buď utratit na propagaci vlastní stránky nebo třeba prodat.

A je potřeba znovu říct: Tyto kredity máte (+- každý měsíc) jen za to, že jste postupně získali do systému 20 aktivních partnerů.

Způsoby, jak partnery získávat

Tohle by mohl být kámen úrazu, a v klasickém MLM systému mnohdy je. Mnoho lidí si nedokáže představit, že by chodili přesvědčovat své známé a tzv. "naháněli lidi". V tomto systému to dělat nemusíte, protože i samotné získávání nových partnerů je naprosto pasivní záležitost.

Pod vodorovnými bannery, které se zobrazují na vašem webu, se totiž nachází věta Váš systém pro výměnu bannerů. Pokud návštěvník vaší stránky klikne na tuto větu (ne na banner nad ní), dostane se na stránku systému. Pokud se mu myšlenka zalíbí a zaregistruje se, systém rozpozná, že to bylo díky odkazu z vaší stránky, a zapíše jej jako vašeho partnera.

Podobná situace nastává ve chvíli, kdy systém nenajde vhodný banner, který by mohl na vaší stránce zobrazit. V takovém případě zobrazí tzv. náhradní systémový banner. Za takový banner sice nezískáváte žádné kredity, ale pokud se díky tomuto banneru někdo nový zaregistruje, stává se automaticky vaším partnerem.

Své partnery můžete samozřejmě získávat i aktivně. Pokud chcete, můžete svým známým o tomto systému napsat a motivovat je k registraci. Aby systém rozpoznal, že aktivita přišla díky vaší informaci, je potřeba aby váš známý vstoupil na stránku systému přes odkaz, který mu přes e-mail pošlete.

Až budete přihlášeni, uvidíte příslušný odkaz právě v těchto místech.

POZOR! Je přísně zakázáno nabídku na účast ve výměnném systému spamovat hromadně neznámým lidem.

Nic dále nemusíte sledovat, nikde nemusíte nic hlásit. Registrace a provázání partnerů a sponzorů jsou plně automatické. Kredity se připisují průběžně přímo na vaše základní konto. V menu Kredity najdete i informaci o tom, kolik kreditů jste již získali ze své sítě.