Váš systém pro výměnu bannerů

 
 
 
 
 

Registrace

 

Údaje slouží pouze pro účely systému. Nebudou nikde zveřejňovány ani poskytovány třetí straně. Povinné údaje jsou označeny červenou hvězdičkou (*).

Přihlašovací údaje

Uživatelské jméno (nick): *

Uživatelské jméno musí být jedinečné. Pokud bude po odeslání zjištěno, že je jméno již obsazené, budete na to upozorněni. Uživatelské jméno může obsahovat pouze písmena a číslice. Nesmí obsahovat diakritiku ani mezeru. Minimální délka uživatelského jména musí být 5 znaků.

Zvolené heslo (napište dvakrát stejně): *
 
Délka hesla musí být alespoň 8 znaků.

Osobní údaje

Titul před:          Jméno(a): *                               Příjmení: *                                 Titul za:

 

Ulice a číslo: *                                                        PSČ: *          Město: *
 
PSČ zadávejte v obvyklém formátu, s mezerou za třetí číslicí nebo bez ní.

Kontaktní údaje

E-mail: *

Napište celou e-mailovou adresu, včetně části za zavináčem. E-mailová adresa musí být funkční, abyste mohli potvrdit registraci.

Telefon: *

Zadávejte buď bez státní předvolby (jen číslice, případně mezery) nebo s předvolbou v závorce, tedy ve formátu (+42X) XXX XXX XXX. Žádná lomítka, pomlčky a jiné zoufalosti. Můžete případně uvést i více čísel, která od sebe oddělte čárkou nebo středníkem.

Další kontakt:

Pokud chcete uvést na sebe jiný kontakt/kontakty, můžete zde.

Fakturační údaje

Tyto údaje jsou potřebné pouze při případném vystavování dokladů. Pokud je teď nechcete vyplňovat, můžete to udělat dodatečně, až budou případně potřeba.

Název firmy (nebo jméno):

Uveďte název firmy nebo jméno dle živnostenského listu, které má být uvedeno na dokladu.

Ulice a číslo:                                                           PSČ:              Město:
 
PSČ zadávejte v obvyklém formátu, s mezerou za třetí číslicí nebo bez ní.

IČO:                                DIČ:
    Jsem plátcem DPH
Oba údaje uvádějte bez mezer. DIČ uvádějte ve formátu s CZ na začátku.

Číslo účtu (ve formátu IBAN):

Číslo účtu zadávejte jako IBAN (možno zadat jen účet u banky v ČR). Můžete psát celé bez mezer nebo oddělované po 4 znacích mezerou.

 
Prohlášení:
Seznámil(a) jsem se s podmínkami registrace v systému a s pravidly využívání systému výměny reklamních bannerů.

* Vyjadřuji svůj souhlas s podmínkami registrace.

 

Pro kontrolu, prosím, napište správný výsledek: 2 + 7 = *